Privacyverklaring

Omdat onze organisaties veel waarde hechten aan uw privacy, gaan wij uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uiteraard houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen verwerkt.

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door derden.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, dan kunt u die stellen via het contactformulier hierboven.

Voor meer informatie over privacy en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Vragen Mail ons via info@n59vandetoekomst.nl
Meld u aan voor de nieuwsbrief Naar het formulier