De provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en de provincie Zeeland werken samen aan de verbetering van de veiligheid, doorstroming en duurzaamheid van de N59. In deze nieuwsbrief praten we u bij over de nieuwste ontwikkelingen in het project.

 
   
 

In deze nieuwsbrief:

 1. Eerste stap verbetering doorstroming Hellegatsplein: aanpassen rijstrookindeling
 2. Volgende stap gezet in veiliger maken traject Hellegatsplein - kruising Schaapsweg
 3. Ecologische Corridor N59
 4. Slimme bandenpompen zorgen voor grote besparingen
 5. Aanleg rotonde N498 Schaapsweg met aandacht voor duurzaamheid en ecologie
 6. Gedragscampagnes recreatieverkeer en woon-werkverkeer
 7. Slimme pakketkluizen op Goeree-Overflakkee
 
 

Eerste stap verbetering doorstroming Hellegatsplein: aanpassen rijstrookindeling

Vorig jaar begonnen we op verschillende manieren met het zoeken naar een oplossing voor het verbeteren van de doorstroming op het Hellegatsplein. We vroegen weggebruikers én experts op het gebied van mobiliteit om met haalbare en innovatieve oplossingen te komen. Dat leverde een aantal vergelijkbare adviezen op die steeds begonnen met het aanpassen van de rijstrookindeling. Een vervolgstap zou het toepassen van innovatieve verlichting kunnen zijn om de snelheid van verschillende weggebruikers beter op elkaar af te stemmen.
We hebben besloten om als eerste de rijstrookindeling aan te passen en goed te meten welk effect dit heeft op de doorstroming. Daarvoor meten we de doorstroming op verschillende momenten voor en na de aanpassing. Zo kunnen we bekijken of de doorstroming hiermee voldoende verbetert. Na deze monitoring bepalen we of we aanvullende innovatieve maatregelen gaan toepassen. We streven ernaar om de rijstrookindeling uiterlijk in het voorjaar van 2021 aan te passen.

 
   
 

Volgende stap gezet in veiliger maken traject Hellegatsplein - kruising Schaapsweg

De N59 krijgt tussen het Hellegatsplein en de kruising met de Schaapsweg een fysieke rijbaanscheiding. Dit is één van de maatregelen waarmee de verkeersveiligheid verbeterd zal worden. De afgelopen periode hebben we via een aanbestedingsprocedure gezocht naar een ingenieursbureau dat aan de slag gaat met het ontwerp hiervoor. Bij de beoordeling van de inschrijvende ingenieursbureaus is gekeken welke partij, naast aandacht voor de veiligheid en doorstroming, ook zoveel mogelijk van de gewenste duurzaamheidsmaatregelen integreert in het totale ontwerp. De aanbieding van ingenieursbureau Sweco paste daar het beste bij. Samen werken we de komende maanden aan een voorlopig ontwerp. Als dat ontwerp er is, delen we dit uiteraard met iedereen voor wie dit van belang is.

 
   
 

Ecologische Corridor N59

Eén van de projectonderdelen is het plan ‘Ecologische Corridor N59’. Daarbij werken we aan een betere biodiversiteit, de verbinding van omliggende natuurgebieden en de vermindering van CO2 en fijnstof. Het onafhankelijke ecologische adviesbureau BTL heeft hiervoor onderzoek uitgevoerd naar de huidige ecologische situatie rond de N59. Zij hebben gekeken welke verbeteringen mogelijk en nuttig zijn voor het versterken van de ecologie.   
 
Dit onderzoek levert een aanpak van vier pijlers op:  
 • Natuurwaarden van de bermen opwaarderen – Door de bermen van de N59 in te richten met bloeiende planten en minder vaak te maaien worden de bermen een aantrekkelijk leefgebied voor insecten, vogels en andere kleine dieren. 
 • Het verbinden van leefgebieden – Als de bermen aantrekkelijker worden, vormen deze een verbinding tussen natuurgebieden aan de noord- en zuidzijde van de weg.  
 • Het opheffen van barrières – Door onder de weg faunatunnels aan te leggen, kunnen kleinere dieren zich bewegen van het ene naar het andere natuurgebied.  
 • Relatie met het achterland versterken – Door bepaalde maatregelen te nemen past de N59 straks beter in het landschap.  
 
In de komende periode bekijken we waar en wanneer de ecologische maatregelen uitgevoerd gaan worden. Ook kijken we of we bepaalde maatregelen al vervroegd kunnen uitvoeren.
 
 
   
 

Slimme bandenpompen zorgen voor grote besparingen

Sinds 2019 staan er zes slimme bandenpompen langs de N59 op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Een slimme bandenpomp helpt automobilisten om hun banden kostenloos op de juiste manier op te pompen. Met goed opgepompte autobanden rijd je namelijk veiliger, goedkoper en milieuvriendelijker. Via een display geeft de slimme pomp meteen aan hoeveel brandstof en CO2 je bespaart en waarschuwt voor (mogelijk) lekke banden. Hieronder is te zien wat deze bandenpompen tot nu toe hebben opgebracht.

 
   
 

Aanleg rotonde N498 Schaapsweg met aandacht voor duurzaamheid en ecologie

De provincie Zuid-Holland bouwt momenteel de huidige kruising van de provinciale weg N498 met de Schaapsweg om tot een veilige rotonde. De nieuwe rotonde ligt direct ten zuiden van de N59, vlakbij R-net halte P+R Den Bommel en de nieuwe pakketkluizenwand. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind juli afgerond.

Bij de aanleg van de rotonde is er veel aandacht voor duurzaamheid en ecologie.

De rotonde wordt gemaakt van hergebruikt asfalt en beton. Ook andere materialen zijn zo duurzaam mogelijk. In het hele gebied rondom de N59 op Goeree-Overflakkee liggen er kansen om de ecologie te versterken. Een deel van die kansen wordt nu al benut bij de aanleg van de rotonde. Zo komt er in het midden van de rotonde een groot insectenhotel. Daarnaast komen er bloemrijke bermen en worden er nieuwe bomen geplant. We verwachten dat andere ecologiemaatregelen worden uitgevoerd in combinatie met werkzaamheden aan de N59. Meer informatie is te vinden op de webpagina www.zuid-holland.nl/rotondeschaapsweg

 
   
 

Gedragscampagnes recreatieverkeer en woon-werkverkeer

Deze zomer starten we met gedragscampagnes om reizigers op de N59 te stimuleren om op rustige tijden op pad te gaan. Hierbij richten we ons op vakantiegangers, dagjesmensen en forenzen. We informeren hen over drukke aanreis- en vertrekmomenten, drukte op parkeerplaatsen, het spreiden van werktijden, et cetera. Hiervoor werken we samen met vakantieparken en werkgevers op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Wil jij meedenken of meewerken aan de uitrol van een campagne? Meld je dan nu aan via info@n59vandetoekomst.nl.

 
   
 

Slimme pakketkluizen op Goeree-Overflakkee

Sinds het voorjaar staat er een slimme pakketkluis op Goeree-Overflakkee bij de R-net halte P+R Den Bommel, langs de N59. Inwoners van het eiland kunnen hier hun internetbestellingen af laten leveren en deze vervolgens ophalen op een moment dat het hen zelf uitkomt.

De wand met pakketkluizen zijn onderdeel van een innovatieve proef die de provincie Zuid-Holland samen met het bedrijf EVAnet uitvoert op drie locaties in de provincie. Het experiment duurt ongeveer acht maanden. Als blijkt dat de nieuwe service aanslaat onder reizigers wordt het aantal pakketkluizen verder uitgebreid.

Met de komst van meer pakketkluizen worden veel pakketjes straks niet meer aan huis afgeleverd, maar in een pakketkluis bij een bushalte. De ontvanger van het pakket heeft via een QR-code 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot deze kluis om het pakketje op te halen of om een zending te retourneren. Na uitbreiding van het aantal pakketkluizen scheelt dit naar verwachting zo’n 70% van het verkeer van (pakket)bestelbussen op de wegen en in de kernen van het eiland. Dat is niet alleen veiliger, maar levert bovendien een aanzienlijke CO2-besparing op. Daarmee dragen deze innovatieve bushaltes bij aan de doelen van een veilige en duurzame N59.

 
 
 
VRAGEN
Mail ons via info@n59vandetoekomst.nl
 
 

Liever geen nieuwsbrief? Meld je dan hier af.