N59 nieuwsbrief - februari 2019  
 

De provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en de provincie Zeeland werken samen aan de verbetering van de veiligheid, doorstroming en duurzaamheid van de N59. In deze nieuwsbrief praten we u bij over de nieuwste ontwikkelingen in het project.

In deze nieuwsbrief:


Denk mee over een duurzame N59

De N59 willen we zo duurzaam mogelijk met elkaar gebruiken en inrichten. Dat sluit niet alleen aan bij de duurzame ambities van 'Energy Island' Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland, maar ook bij die van de provincies en Rijkswaterstaat. Het projectteam is daarom op zoek naar ideeën die de weg zelf, de directe omgeving ervan of het gebruik van de weg duurzamer maken.

Er gaat al het nodige gebeuren. Zo komt er bijvoorbeeld dimbare led-verlichting die de N59 dynamisch en slim verlicht. Deze maakt het mogelijk de weg alleen daar te verlichten waar verkeer is of waar onderhoudswerkzaamheden zijn. Ook komen er Slimme Bandenpompen om veiliger en duurzaam gebruik te kunnen maken van de weg.

Maar er is veel meer aan te passen dan dit. Niet alleen aan en rondom de weg zelf, maar ook aan de voertuigen en (het gedrag van) gebruikers van de weg. Denk bijvoorbeeld aan circulaire materialen voor bewegwijzering, carpooling voor werknemers, een mogelijkheid creëren voor het verduurzamen van het wagenpark van bedrijven met voldoende laadinfrastructuur langs de N59 of het aantrekkelijker maken van alternatieven als de (elektrische)fiets en het OV.

Heeft u een idee? Laat het ons uiterlijk 20 maart weten via www.n59vandetoekomst.nl/denkmee. Hier leest u ook meer over de voorwaarden. Onder de inzendingen verloten we drie VVV-bonnen ter waarde van € 35,=.


Ruim 200 ideeën voor verbeteren doorstroming Hellegatsplein

Medio december vroegen we weggebruikers mee te denken over een betere doorstroming op het Hellegatsplein. Op die oproep werd massaal gereageerd. We ontvingen via www.n59vandetoekomst.nl ruim 200 reacties en daarnaast waren er veel reacties via sociale media.

We vroegen allereerst om een eigen beschrijving van het probleem. Daardoor weten we nu nog beter welke aspecten leiden tot de onrustige situatie die ontstaat door het samenkomen van verkeer van de A29 en A59.  Meedenkers noemden vooral de snelheidsverschillen, het rijgedrag, de verschillende typen verkeer en de beperkte wegcapaciteit.

De ingediende oplossingen varieerden behoorlijk. Wat we relatief vaak tegenkwamen waren aanpassingen van de rijstrookindeling of markering, aanpassing van de (dynamische) snelheid en maatregelen voor het beïnvloeden van het rijgedrag. Hoewel we meenden duidelijk te zijn over het beperkte budget, ontvingen we ook best vaak het idee om de N59 van het Hellegatsplein tot aan de kruising met de Schaapsweg te verbreden naar 2 x 2 rijstroken. Of om de boog van de A59 naar de N59 om te leggen. Voor deze oplossingen is echter helaas geen budget.
Over de problematiek op het Hellegatsplein hebben we een kort filmpje gemaakt, waarin ook enkele meedenkers aan het woord komen.

Alle probleembeschrijvingen en oplossingen hebben we inmiddels meegegeven aan circa twintig bedrijven die interesse hebben getoond om mee te doen aan de marktconsultatie Hellegatsplein. Hierin vragen we hen om met een of meer innovatieve oplossing te komen. We hopen dat de input van de weggebruikers de bedrijven hierbij inspireert. We verwachten dat we in de loop van april weten welke ideeën verder uitgewerkt kunnen worden. Ons streven is om deze oplossing(en) binnen een tot twee jaar ook daadwerkelijk uit te voeren op het Hellegatsplein.

Onder de inzendingen hebben we inmiddels drie VVV-bonnen verloot. De winnaars zijn Marina van den Doel uit Oude Tonge, Gerard Kamerman uit Stad aan het Haringvliet en Kevin Wageveld uit Rockanje.


Banden slim op spanning: groen, gratis & gemakkelijk

Weggebruikers kunnen hun banden binnenkort op de juiste spanning brengen bij een van de vijf slimme bandenpompinstallaties die we langs de N59 plaatsen. Wie dit regelmatig doet, bespaart al snel 100-150 euro per jaar op brandstof. Auto's waarvan de banden op spanning zijn, stoten bovendien minder CO2 uit. De slimme bandenpomp waarschuwt via het beeldscherm daarnaast voor (mogelijk) lekke banden. Klapbanden en eventuele ongelukken kunnen hierdoor voorkomen worden.

De slimme bandenpomp is eenvoudig te bedienen via een touchscreen en het gebruik ervan is gratis. We onderzoeken nog waar we de slimme bandenpompen het beste kunnen plaatsen.


Achter de schermen

Het projectteam van de N59. Van links naar rechts: Eric Caspers (gemeente Schouwen-Duiveland), Jeroen Korving (Rijkswaterstaat), Marianne van Aacken (provincie Zuid-Holland), Steven Hoven (Rijkswaterstaat), Diana Binda (provincie Zuid-Holland, Hans Dijkstra (provincie Zuid-Holland) en Henk van Oostenbrugge (gemeente Goeree-Overflakkee). Martin Huysse (provincie Zeeland) ontbreekt op de foto.

Het onderzoek naar en de voorbereiding van maatregelen die de veiligheid, doorstroming en duurzaamheid van de N59 moeten verbeteren, gebeurt door een groot team. De coördinatie ligt bij de projectgroep waarin alle samenwerkende partijen vertegenwoordigd zijn. Daarnaast zijn er werkgroepen Fysieke Maatregelen, Duurzaamheid en Smart Mobility. Projectgroep en werkgroepen bereiden (onderzoek naar) maatregelen voor. Beslissingen leggen zij vervolgens voor aan de stuurgroep die bestaat uit de bestuurders van de samenwerkende partijen.

Sommige maatregelen kunnen snel uitgevoerd worden, andere maatregelen vragen om nader onderzoek. Daarom stelt de stuurgroep het maatregelenpakket in fasen vast. Over de maatregelen waarover al een beslissing is genomen leest u meer op www.n59vandetoekomst.nl. Achter de schermen wordt de komende periode gewerkt aan:

  • Onderzoek naar de mogelijkheid om een rijbaanscheiding aan te brengen tussen de twee rijstroken van de N59 op het traject Hellegatsplein - Schaapsweg. We onderzoeken onder meer de staat van de verharding, de bodemgesteldheid en de aanwezigheid van kabels en leidingen.
  • De voorbereidingen voor het ombouwen van de verkeerslichten op drie kruisingen (N215/Tonisseweg, De Tille, Schaapsweg) tot zogenaamde i-VRI's oftewel Slimme Verkeerslichten.
  • Onderzoek naar een aparte strook op de Schaapsweg voor links afslaand verkeer richting Hellegatsplein waardoor de cyclustijd van de verkeerslichten 15 seconden korter kan worden.
  • Onderzoek naar de haalbaarheid van gedragscampagnes op het gebied van verkeersveiligheid, recreatieverkeer en woon-werkverkeer. Het doel van deze campagnes is het verminderen van verkeer in de drukke periodes en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld door toeristen te verleiden op andere tijdstippen te reizen. Of om weggebruikers met nieuwere auto's aan te sporen de zogenaamde rijtaakondersteunende diensten van hun auto te gebruiken. In een later stadium doen we ook onderzoek naar maatregelen voor de logistieke sector.
  • Onderzoek naar de mogelijkheid van een pilotproject waarbij we op enkele wegvakken proeven doen met het opwekken van energie uit het wegdek.

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden