veiligheid doorstroming ecologie duurzaamheid

Hellegatsplein

Op het Hellegatsplein verbeteren we de doorstroming van het verkeer dat van de A29 en A59 samenkomt op de N59 richting Goeree-Overflakkee en Zeeland.

Aanleiding

Op het Hellegatsplein komt het verkeer van de A29 en A59 samen op één rijstrook: de N59 richting Goeree-Overflakkee en Zeeland. Het samenvoegen van het verkeer zorgt hier vaak voor een slechte doorstroming.

Doel van de maatregel

Een soepele en veilige doorstroming van het verkeer van het Hellegatsplein naar de N59.

Aanpak

Voor het Hellegatsplein hebben we drie gespecialiseerde bedrijven gevraagd om een haalbare en innovatieve oplossing uit te werken. Op dit moment werken we aan de beoordeling hiervan. Naar verwachting is begin 2020 duidelijk of er een bruikbare oplossing bij zit en zo ja, welke oplossing(en) we laten uitvoeren. We streven ernaar het Hellegatsplein binnen twee jaar aan te laten passen.

In het voortraject hiervoor hebben we in december 2018 weggebruikers gevraagd mee te denken over een betere doorstroming op het Hellegatsplein. Op die oproep werd massaal gereageerd. Meedenkers noemden vooral de snelheidsverschillen, het rijgedrag, de verschillende typen verkeer en de beperkte wegcapaciteit. De ingediende oplossingen varieerden behoorlijk.

De ingediende probleembeschrijvingen en oplossingen zijn in het voorjaar van 2019 ter inspiratie meegegeven aan ongeveer twintig bedrijven. Uit de ideeën van deze twintig bedrijven zijn de drie eerder genoemde bedrijven geselecteerd om hun oplossing verder uit te werken.

Vragen Mail ons via info@n59vandetoekomst.nl
Meld je aan voor de nieuwsbrief Naar het formulier