veiligheid doorstroming ecologie duurzaamheid

Ecologische corridor

De N59 wordt onderdeel van een ‘ecologische corridor’. Dit zorgt onder andere voor meer soorten planten, insecten en dieren en voor verbindingen tussen natuurgebieden.

Aanleiding

Langs de N59 liggen belangrijke natuur- en recreatiegebieden. Op sommige plekken vormt de weg een barrière voor dieren.

Doel van de maatregel

Versterking van de biodiversiteit (meer soorten planten, insecten en dieren), verbinden van natuurgebieden en vermindering van CO2- en fijnstof.

Aanpak

We werken in 2020 het plan voor een ‘ecologische corridor’ verder uit.  We verwachten donder meer dat dieren zich veilig kunnen verplaatsen tussen de natuurgebieden via faunaduikers (tunnels) onder de weg. Het landschap langs de weg wordt groener, zodat dieren en vogels hier gemakkelijk voedsel, beschutting en broedplaatsen kunnen vinden. Ook komen er naar verwachting kruidenbermen en bijenhotels om insecten te lokken. Die zorgen op hun beurt weer voor verstuiving van gewassen en dienen als voedsel voor andere dieren.

Deze ‘vergroening’ is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar zorgt ook voor een betere luchtkwaliteit. Want die nieuwe natuur werkt als een soort filter en vangt een deel van de fijnstof en CO2-uitstoot op.

Vragen Mail ons via info@n59vandetoekomst.nl
Meld je aan voor de nieuwsbrief Naar het formulier