veiligheid doorstroming ecologie duurzaamheid

Ecologische corridor

De N59 wordt onderdeel van een ‘ecologische corridor’. Dit zorgt onder andere voor meer soorten planten, insecten en dieren en voor verbindingen tussen natuurgebieden.

Aanleiding

Langs de N59 liggen belangrijke natuur- en recreatiegebieden. Op sommige plekken vormt de weg een barrière voor dieren.

Doel van de maatregel

Versterking van de biodiversiteit (meer soorten planten, insecten en dieren), verbinden van natuurgebieden en vermindering van CO2- en fijnstof.

Aanpak

We werken het plan voor een ‘ecologische corridor’ verder uit. Het onafhankelijke ecologische adviesbureau BTL heeft hiervoor onderzoek uitgevoerd naar de huidige ecologische situatie rond de N59. Zij hebben gekeken welke verbeteringen mogelijk en nuttig zijn voor het versterken van de ecologie.

Dit onderzoek levert een aanpak van vier pijlers op:
* Natuurwaarden van de bermen opwaarderen – Door de bermen van de N59 in te richten met bloeiende planten en minder vaak te maaien worden de bermen een aantrekkelijk leefgebied voor insecten, vogels en andere kleine dieren.
* Het verbinden van leefgebieden – Als de bermen aantrekkelijker worden, vormen deze een verbinding tussen natuurgebieden aan de noord- en zuidzijde van de weg.
* Het opheffen van barrières – Door onder de weg faunatunnels aan te leggen, kunnen kleinere dieren zich bewegen van het ene naar het andere natuurgebied.
* Relatie met het achterland versterken – Door bepaalde maatregelen te nemen past de N59 straks beter in het landschap.

In het voorjaar van 2021 zijn langs de N59 op de Grevelingendam 'rollers' op hectometerpaaltjes geplaatst. Dat is gedaan om met name jonge onervaren kerkuilen te beschermen tegen de gevaren van voorbijrijdend verkeer. Als de dieren op een hectometerpaaltje zitten en willen wegvliegen, worden ze soms door de turbulentie meegezogen. Door de rollers glijden ze van de paaltjes af en zijn ze genoodzaakt een andere plek op te zoeken om uit te rusten.

In de komende periode bekijken we waar en wanneer nog meer ecologische maatregelen uitgevoerd gaan worden. Ook kijken we of we bepaalde maatregelen al vervroegd kunnen uitvoeren.

Vragen Mail ons via info@n59vandetoekomst.nl
Meld u aan voor de nieuwsbrief Naar het formulier