Een divers pakket aan maatregelen gaat ervoor zorgen dat de veiligheid, doorstroming, duurzaamheid en ecologie van de N59 verbeteren. We streven ernaar de maatregelen uiterlijk eind 2024 uit te voeren.
Overige maatregelen
Los
veiligheid doorstroming ecologie duurzaamheid
Bushalte van de toekomst
Bushaltes op Goeree-Overflakkee worden gecombineerd met slimme pakketkluizen. Hier kunnen reizigers ook pakketten afleveren of ophalen. Lees verder
Circulaire Biomassaverwerking
We onderzoeken of grasmaaisel (biomassa) dat ontstaat bij het maaien van het gras in de bermen van wegen kan worden hergebruikt. Bijvoorbeeld om er biogas of plaatmateriaal van te maken. Lees verder
Circulaire weg
We onderzoeken de mogelijkheden van circulair wegdek. Lees verder
Duurzame herinrichting De Tille
We onderzoeken hoe we verzorgingsplaats De Tille (met onder andere het Shell tankstation) duurzamer kunnen inrichten. Lees verder
Dynamische geleiding en slimme monitoring verkeer N59
Met data uit intelligente verkeerslichten en de slimme ledverlichting kunnen we nieuwe toepassingen ontwikkelen om het verkeer te regelen. Lees verder
Ecologische corridor
De N59 wordt onderdeel van een ‘ecologische corridor’. Dit zorgt onder andere voor meer soorten planten, insecten en dieren en voor verbindingen tussen natuurgebieden. Lees verder
Energie uit wegdek
Als samenwerkende partijen hebben we allemaal duurzaamheidsdoelstellingen. Zo willen we onder andere minder CO2 uitstoten. Daarom onderzoeken we of het mogelijk is zonne-energie op te wekken uit wegdek. Lees verder
Gedragscampagnes
Met campagnes proberen we weggebruikers te stimuleren om slimme keuzes te maken en hun rijgedrag aan te passen. Lees verder
Hellegatsplein
Op het Hellegatsplein verbeteren we de doorstroming van het verkeer dat van de A29 en A59 samenkomt op de N59 richting Goeree-Overflakkee en Zeeland. Lees verder
Rijbaanscheiding Hellegatslein - Schaapsweg
Het aanbrengen van een fysieke rijbaanscheiding tussen het Hellegatsplein en de kruising met de Schaapsweg moet de verkeersveiligheid vergroten. Lees verder
Slimme Bandenpompen
Er staan slimme bandenpomp op een aantal locaties langs de N59. Automobilisten kunnen hiermee snel en eenvoudig hun autobanden op de juiste spanning brengen. Dit bespaart brandstof en daarmee geld en CO2. Ook voorkomt het ongevallen. Lees verder
Slimme ledverlichting
De N59 krijgt slimme LED verlichting. Zo kan de verlichting in de toekomst meebewegen met de verkeersdrukte. Lees verder
Stimuleren gebruik waterstofvoertuigen
De provincie helpt weggebruikers bij de aanschaf van of ombouw tot waterstofvoertuigen. Lees verder
Verbeteren kruisingen
Drie kruisingen op de N59 hebben inmiddels slimme verkeerslichten en observatiecamera’s, waardoor het verkeer vlotter en veiliger kan doorstromen. Lees verder

Voor een paar maatregelen geldt dat we die alleen kunnen uitvoeren wanneer er voldoende budget overblijft van de 16 miljoen euro die in totaal beschikbaar is. Het gaat om:

  • Herinrichting verzorgingsplaats De Tille
  • Energie uit wegdek
  • Circulaire weg
  • Multi Sustainable Fuel
Vragen Mail ons via info@n59vandetoekomst.nl
Meld u aan voor de nieuwsbrief Naar het formulier