N59

Maatregelen

doorstromingAls het gaat om het verbeteren van de N59, liggen er kansen op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming en duurzaamheid. De samenwerkende overheden werken daarom een aantal maatregelen uit die hieraan bijdragen. Sommige maatregelen kunnen snel uitgevoerd worden, andere maatregelen vragen om nader onderzoek. Daarom wordt het maatregelenpakket in fasen vastgesteld. De uitvoering van de maatregelen gebeurt tussen 2019 en 2024.

Verkeersveiligheid

Het huidige profiel van de N59 tussen Hellegatsplein en N257 voldoet niet aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Daarom bekijken we welke maatregelen mogelijk zijn om de veiligheid te verbeteren. Een aantal snel te realiseren verbeteringen, zoals het verplaatsen van verkeersborden, voert Rijkswaterstaat meteen uit in de eerste helft van 2019. De komende maanden doen we verder onderzoek naar het scheiden van de rijrichtingen op het traject Hellegatsplein - Schaapsweg.

 

Doorstroming

 

Smart Mobility

Smart Mobility kan een belangrijke bijdrage leveren aan een betere doorstroming van het verkeer op de N59. Bij Smart Mobility oplossingen wordt slim gebruik gemaakt van data via nieuwe informatie- en communicatietechnologieën om daarmee het rij- en reisgedrag van automobilisten te optimaliseren.

We willen weggebruikers in de toekomst beter informeren en de verkeersafwikkeling vanuit de verkeerscentrale in Rhoon verbeteren. Daarom bouwen we de verkeerslichten op drie kruisingen (N215/Tonisseweg, De Tille, N498/Groeneweg) om tot zogenaamde i-VRI’s oftewel Slimme Verkeerslichten. Op dezelfde kruisingen plaatsen we observatiecamera’s. De wegverkeersleiders in de verkeerscentrale kunnen op basis van de beelden hiervan sneller en effectiever handelen bij incidenten en verstoringen. Het ombouwen van de verkeerslichten en het plaatsen van de observatiecamera’s gebeurt bij voorkeur vóór medio 2019.

Daarnaast sluiten we aan bij innovatieve tools van samenwerkende partijen in de regio. Het gaat allereerst om de zogenaamde Onrustkaart, waarmee we beter zicht krijgen op rijgedrag (remmen, snelheid etc.). Verder sluiten we aan bij de Verkeersvoorspeller. Dit is een tool die actuele verkeersinformatie combineert met historische data en daarmee voorspelt hoe lang een file ongeveer wordt en hoe die zich verder in de tijd ontwikkelt. Beide tools geven ons belangrijke informatie voor maatregelen op de langere termijn.

 

Aanpassen kruising N59-Schaapsweg

Een fysieke maatregel die de doorstroming kan verbeteren is de aanpassing van de kruising N59 – Schaapsweg. We onderzoeken momenteel of we op de Schaapsweg een aparte rijstrook voor links afslaand verkeer richting Hellegatsplein aan kunnen leggen. Daarmee wordt de cyclustijd van de verkeerslichten korter, waardoor het verkeer minder lang hoeft te wachten.

 

Aanpassen Hellegatsplein

Op het Hellegatsplein komt verkeer van de A29 en A59 samen op één rijstrook. Op dat punt is de verkeersdoorstroming niet altijd optimaal. Daarom zijn we op zoek naar een oplossing die de doorstroming op een veilige manier verbetert.  De afgelopen periode hebben we via deze website veel oplossingen ontvangen van weggebruikers. Deze geven we mee aan marktpartijen (ondernemers) die we in februari via een marktconsultatie om innovatieve ideeën vragen.

 

Duurzaamheid

 

Slimme Bandenpompen

Auto’s waarvan de banden op de juiste spanning zijn, verbruiken minder brandstof en stoten daardoor ook minder CO2 uit. Langs de N59 worden daarom vijf Slimme Bandenpompen geplaatst. Deze zijn eenvoudig en gratis te gebruiken en geven meteen inzicht in de besparing op brandstofkosten en CO2. De Slimme Bandenpompen werken bovendien volledig op zonne-energie en zijn daarmee duurzaam en overal te plaatsen.