Waarom werken we aan duurzaamheid en natuur?

Een wereldwijde opwarming van de aarde heeft grote gevolgen voor mens en natuur. Ook de samenwerkingspartners van de N59 willen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Dit doen zij door minder CO₂ uit te stoten en energie te verbruiken, meer materialen te hergebruiken, de biodiversiteit te versterken, natuurnetwerken te verbinden en fijnstof te reduceren.

Alle maatregelen hebben een positieve invloed op de duurzaamheid op en rondom de N59. Een veiligere weg betekent minder verkeersongelukken, minder files, kortere reistijden en minder vertraging bij kruisingen. Dit betekent weer minder CO₂-uitstoot en energieverbruik.

Met welke maatregelen werken we aan duurzaamheid en natuur?

SLIMME LEDVERLICHTING

Langs de N59 zijn in 2021 oude lampen langs de weg vervangen door energiezuinige ledverlichting. Deze nieuwe ledverlichting verbruikt 40% minder energie en past zich aan de verkeersdrukte aan.

SLIMME BANDENPOMPEN

Op 6 locaties langs de N59 staan slimme bandenpompen. Hiermee breng je snel en eenvoudig banden op de juiste spanning. Dit bespaart brandstof, kosten, CO₂-uitstoot en voorkomt ongevallen. Check www.bandenopspanning.nl.

Tot december 2022 …

• … zijn de bandenpompen 63.200 keer gebruikt.

• … is er 435.151 liter brandstof en banden bespaard.

• … is er in totaal € 1.389.038,- bespaard, ongeveer € 22 per gebruik.

• … is er 1.429 ton minder CO₂ uitgestoten. Ter vergelijking: een vlucht van Amsterdam naar Los Angeles leidt tot ongeveer 1 ton CO₂-uitstoot per persoon.

ECOLOGISCHE CORRIDOR

Met verschillende maatregelen werken de samenwerkingspartners aan de verbetering van de natuur rondom de N59. Zo verbinden zij natuurgebieden, versterken zij de biodiversiteit en verminderen zij CO₂-uitstoot en fijnstof. Als voorbeeld zijn in 2021 langs een deel van de N59 ‘rollers’ op hectometerpaaltjes geplaatst. Deze beschermen jonge onervaren kerkuilen tegen de gevaren van voorbijrijdend verkeer. Zie dit artikel voor meer informatie over hoe ‘rollers’ voor kuikens werken.

CIRCULAIRE BIOMASSAVERWERKING

Wanneer gras in de bermen gåemaaid wordt, ontstaat restgras. Hiervan wordt meestal compost gemaakt. Maar met het grasmaaisel kan meer gedaan worden, bijvoorbeeld door er biomassa van te maken.

UILENPALEN GEPLAATST

In het voorjaar van 2021 zijn langs de N59 op de Grevelingendam 'rollers' op hectometerpaaltjes geplaatst. Dat is gedaan om met name jonge onervaren kerkuilen te beschermen tegen de gevaren van voorbijrijdend verkeer. Als de dieren op een hectometerpaaltje zitten en willen wegvliegen, worden ze soms door de turbulentie meegezogen. Door de rollers glijden ze van de paaltjes af en zijn ze genoodzaakt uit te wijken naar een verderop geplaatste uitkijkpaal, verder van het asfalt verwijderd en 3 meter hoog.

Duurzaamheid 
& Natuur

Laadplein electrisch bouwmachines en voertuigen

Alle afbeeldingen komen van de Provincie Zuid-Holland beeldbank, Rijksmediatheek en het ANP en Heijmans .

1280

1050

820

670

450

380