DUURZAAMHEID

OP DEZE PAGINA:

 

Co2-reductie, circulariteit en ecologie. Dat zijn de duurzaamheidspijlers van het project N59 van de Toekomst. En zo draagt het project bij aan de grotere vraagstukken van deze tijd.

CIRCULAIRE BIOMASSAVERWERKING

Vaak zien we langs wegen brede grasstroken. Bermen waar gras, bloemen of bijvoorbeeld riet staat. Met aandacht voor de natuur worden de bermen regelmatig gemaaid, ook langs de N59. Het materiaal (bv. gras) kan op hoogwaardige manieren worden verwerkt in producten.  Nu is dat vaak niet het geval, maar het project N59 wil daar verandering in brengen.

Zo wordt bij de N59 het gras gebruikt om de landbouwgrond te verbeteren. In de Van Pallandtpolder op Goeree-Overflakkee wordt het gemaaide gras als bodemverbeteraar ingezet. Een mooie toepassing, omdat op een klein gebied het gras nu op een natuurlijke manier wordt gebruikt voor gewassen en voedsel. En dan is bijvoorbeeld minder mest nodig voor de grond. Ook wordt het natuurlijk materiaal langs de N59 gebruikt als bouwmateriaal in een monumentaal pand. Denk dan aan plaatmateriaal van geperst gras en riet of isolatiemateriaal. Of dat er papier of inpakmateriaal wordt gemaakt van deze natuurlijke materialen. Mooie circulaire toepassingen die de natuur ons biedt!

SLIMME BANDENPOMP

Op zes locaties langs de N59 kan je bij ‘slimme’ bandenpompen snel en eenvoudig je banden op de juiste spanning brengen. Dit bespaart brandstof, kosten en CO₂-uitstoot en voorkomt ongevallen. De locaties vind je op www.bandenopspanning.nl.

EcOLOGISCHE CORRIDOR

Een weg staat nooit op zichzelf. Het maakt onderdeel uit van een gebied met karakteristieken en kenmerken. Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland hebben prachtige natuur.

Vandaar dat er veel aandacht is om langs de N59 stukjes natuur met elkaar te verbinden, natuur te verbeteren of zelfs nieuwe natuur aan te leggen. Denk dan o.a. aan het aanplanten van bomen om de oorspronkelijke laanbeplanting te herstellen, watergangen toegankelijker te maken (minder hoge taluds), duikers te plaatsen voor kleinere beesten en amfibieën, plaatsen te maken waar insecten voldoende voedsel hebben en het neerzetten van vleermuiskasten.

DUURZAME UITVOERING

Bij de uitvoering van de wegwerkzaamheden willen we de impact op het klimaat zo klein mogelijk houden. Daarom minimaliseren we CO2-uitstoot tijdens het werk, en zetten we zoveel mogelijk in op circulair materiaalgebruik.

Bij de aanbesteding van de verkeersveiligheids-maatregelen speelt duurzaamheid een grote rol in de beoordeling van inschrijvende aannemers.

 

 

 

Herindeling Hellegatsplein

Uilenrollen geplaatst - Minder aanrijdingen.

Lees meer over de mobility hub Stellendam

All content © Siteview, 2022. Alle rechten voorbehouden

1280

1050

820

670

450

380