Disclaimer

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site. De samenwerkende organisaties doen er alles aan om deze website actueel en juist te houden. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd veroudert of niet meer correct is. Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

U mag teksten zonder kosten overnemen, maar niet veranderen. Bronvermelding is verplicht. Als dit is aangegeven, geldt dit ook voor de foto’s.

Aansprakelijkheid

De samenwerkende organisaties sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met de toegang tot en het gebruik van deze website. De samenwerkende organisaties aanvaarden eveneens geen aansprakelijkheid voor informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites.

Onvolledigheden en/of fouten

Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs wanneer u deze meldt via een e-mail aan info@n59vandetoekomst.nl. Binnen 2 werkdagen krijgt u van ons een reactie.

Vragen Mail ons via info@n59vandetoekomst.nl
Meld u aan voor de nieuwsbrief Naar het formulier