N59

van de toekomst

De N59 is een belangrijke verbinding tussen Zuid-Holland en Zeeland. De provincies Zuid-Holland en Zeeland, Rijkswaterstaat, en gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland werken als samenwerkingspartners aan de verkeersveiligheid, doorstroming en duurzaamheid op de N59.

 • Week 4: Afronding van de werkzaamheden: Asfalt aanbrengen en markeringen

  De werkzaamheden aan de N59 zijn afgerond! In de laatste week van de werkzaamheden is de laatste laag asfalt aangebracht en zijn de markeringen aangebracht. Alle werkzaamheden zijn hiermee vroegtijdig afgerond en sinds 30 augustus 05.00 uur is de N59 weer geopend voor verkeer. Bekijk in deze videoupdate wat er in deze laatste week allemaal gedaan is.

 • Persbericht 28 08 2023

   

       

   

  PERSBERICHT

  N59 op 30 augustus weer open voor verkeer

   

  Vanaf woensdag 30 augustus om 05.00 uur is de N59 weer geopend voor verkeer, twee dagen eerder dan gepland. Wethouder Van Putten van de gemeente Goeree-Overflakkee: “De N59 is een belangrijke verbinding voor het eiland. Fijn dat door het harde werk dat verzet is de weg nu twee dagen eerder open kan.” Gedeputeerde Zevenbergen van de provincie Zuid-Holland spreekt van een uniek project: “Maatregelen waren nodig voor de veiligheid en doorstroming van weggebruikers. We hebben met dit project laten zien dat dit op een duurzame manier kan. Met veel hergebruikte materialen en inzet van elektrisch materieel. Daar ben ik trots op!”

  Werkzaamheden

  De N59 is een belangrijke verbinding. Weggebruikers hebben tijdens de werkzaamheden moeten omrijden, met extra reistijd tot gevolg. Door te werken in dubbele shifts en zeven dagen per week is het gelukt om de werkzaamheden binnen 3,5 week (!) te voltooien. Deze intensieve werkperiode heeft de duur van de werkzaamheden flink verkort.

   

  Aannemer Heijmans heeft de weg verbreed en nieuwe asfaltlagen aangelegd. Er zijn ongeveer 6.500 gaten in de weg geboord voor de nieuwe middengeleiderail. Deze geleider scheidt de rijbanen en verkleint daarmee de kans op ernstige ongelukken.

  Aan beide kanten van de weg ligt een verharde uitwijkstrook van 1,60 meter waar voertuigen kunnen uitwijken als hulpdiensten moeten passeren. Heijmans heeft de werkzaamheden op duurzame wijze uitgevoerd.

  Innovatie en duurzaamheid

  Niet eerder werd er door de aannemer Heijmans bij een project in Nederland zoveel elektrisch materieel ingezet. Voertuigen konden laden op een speciaal ingericht laadplein, vlakbij het werkterrein, direct verbonden op groene stroom van nabijgelegen windmolens. Tevens zijn voertuigen op waterstof ingezet om de uitstoot te beperken.

  De aan- en afvoer van diverse materialen gebeurde per schip om het aantal vrachtwagens over de weg te verminderen. Materialen zijn zo veel als mogelijk hergebruikt. Zo ligt er naast de rijbaan een 1.60 meter brede strook verharding onder het zand die is gefundeerd met natuurlijke restproducten.

   

  De weg is in 2021 al voorzien van energiezuinige verlichting en er zijn slimme bandenpompen gekomen langs de N59 waar men gratis de banden kan oppompen. ‘Uilenrollers’ op de hectometerpaaltjes voorkomen aanrijdingen met vogels en de oude bebording is schoongemaakt en wordt hergebruikt langs de weg.

  Samenwerking

  Wethouder Van Putten vertelt dat zowel inwoners als het bestuur van gemeente Goeree-Overflakkee zich al heel lang grote zorgen maken over de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N59. We zijn dan ook enorm blij dat provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat het initiatief genomen hebben voor dit project, dat voor een aanzienlijke verbetering van de doorstroming en een vermindering van het aantal ongevallen moet leiden.

  De N59 is een veel gebruikte route en belangrijk voor de bereikbaarheid van Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Rijkswaterstaat, de provincies Zuid-Holland en Zeeland, en gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland werken als samenwerkingspartners aan de verkeersveiligheid, doorstroming en duurzaamheid op de N59. De werkzaamheden aan de N59 zijn tegelijk gepland met de afsluiting van de Heinenoordtunnel (afsluiting tot 1 september 05.00 uur), omdat hierdoor minder verkeer te verwachten viel op de N59.

   

  Meer weten over de werkzaamheden die zijn verricht? Ga naar  https://www.n59vandetoekomst.nl/.

   

   

 • Week 3: Electrisch laden en meters maken met geleiderails

 • Week 2: Boren, boren, boren.  Vorderingen van het werk

  Boren, boren, boren

  De werkzaamheden in week 2 bestonden voornamelijk uit het boren van 6500 (!) gaten in het midden van de nieuwe weg. De gaten zijn voor plaatsing van de middengeleider die ervoor zorgt dat de twee rijbanen van elkaar gescheiden worden. Dit verhoogt aanzienlijk de veiligheid op de N59.

 •   Week 1: Voortvarende start werkzaamheden N59

  Graven, verwijderen van de vangrail en het frezen van de bovenste asfaltlaag. De eerste week van de werkzaamheden aan de N59  zitten er inmiddels op.

  Een voortvarende start. En dat is ook nodig gezien alle werkzaamheden die er moeten gebeuren voor de opening op 1 september. Bekijk zelf wat er is gebeurd de eerste week

 • Bezoek de bouwkeet tijdens de werkzaamheden aan de N59

  Op de N59 plaatst de provincie Zuid-Holland een geleiderail tussen de rijstroken. Met deze rijbaanscheiding wordt de weg veiliger. Van 7 augustus tot 1 september 2023 is de N59 daarom afgesloten. Wilt u meer weten over de werkzaamheden? Heeft u vragen aan de aannemer? Kom langs in de bouwkeet van Heijmans.

  Bezoek de bouwkeet

  De bouwkeet is een tijdelijke werkplek van aannemer Heijmans op het terrein van Hetty’s Verse Patat, aan de Langeweg 98 in Ooltgensplaat. U kunt  uw vragen stellen en alle informatie over de werkzaamheden nog eens rustig bekijken. De koffie staat voor u klaar op de volgende momenten:

  - Dinsdag 1 augustus, tussen 13.00 en 15.00 uur

  - Dinsdag 8 augustus, tussen 13.00 en 15.00 uur

  - Dinsdag 15 augustus, tussen 13.00 en 15.00 uur

  - Dinsdag 22 augustus, tussen 13.00 en 15.00 uur

  - Dinsdag 29 augustus, tussen 13.00 en 15.00 uur

  N59 afgesloten 7 augustus tot 1 september 2023

  De provincie Zuid-Holland verbetert de doorstroming, duurzaamheid en veiligheid van de N59. Aannemer Heijmans plaatst een geleiderail tussen beide weghelften, om daarmee de kans op ernstige ongelukken te verkleinen. Bij deze werkzaamheden worden de bestaande weg en materialen zo veel als mogelijk hergebruikt.

  De N59 is afgesloten tussen het Hellegatsplein (knooppunt A29) tot afslag Den Bommel (Schaapsweg) van maandag 7 augustus 2023 tot  vrijdag 1 september 2023.

  In dezelfde periode wordt ook de Heinenoordtunnel gerenoveerd en is daarom afgesloten. De parallelweg is gesloten voor de reguliere weggebruiker. De parallelweg is wel open voor lijnbussen, nood- en hulpdiensten, fietsverkeer en langzaam lokaal verkeer.

  Omleidingsroutes

  Het verkeer wordt omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Bekijk ook de omleidingskaart aan de rechterkant van dit bericht.

  Met de auto

  Verkeer tussen Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard: Automobilisten die tussen Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard rijden, worden omgeleid via de N257, de A4 en A29 of andersom.

  Verkeer tussen Zierikzee (Schouwen-Duivenland) en Rotterdam: Automobilisten die tussen Zierikzee en Rotterdam rijden, worden via de noordkant omgeleid via de N57 en A15 of andersom. Of de zuidkant via de N59, N257, A4 en A16 of andersom. Houd tussen Rotterdam en Zierikzee tijdens de spits rekening met 30 minuten extra reistijd bovenop de normale reistijd.

   

  Met het openbaar vervoer

  De reguliere lijnbussen blijven tijdens de werkzaamheden over de N59 rijden.

   

  Meer informatie over de werkzaamheden en omleidingsroutes vindt u op de website https://www.n59vandetoekomst.nl/

 • Interview met  Frederik Zevenbergen, gedeputeerde verkeer & vervoer provincie Zuid-Holland

  “We maken de N59 deze zomer veiliger”

  De provincie Zuid-Holland verbetert de doorstroming, veiligheid en duurzaamheid van de N59. In de periode van 7 augustus tot 1 september is daarom de N59 afgesloten tussen Hellegatsplein (knooppunt A29) en afslag Den Bommel (Schaapsweg). Wij spreken met Frederik Zevenbergen, gedeputeerde verkeer en vervoer van de provincie Zuid-Holland. Hij legt uit wat de plannen zijn.

  Waarom wordt de N59 verbeterd?

  “De N59 is een veel gebruikte route en belangrijk voor de bereikbaarheid van Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. De provincies Zuid-Holland en Zeeland, Rijkswaterstaat, en gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland werken als samenwerkingspartners aan de verkeersveiligheid, doorstroming en duurzaamheid op de N59. De werkzaamheden tussen het Hellegatsplein en afslag Den Bommel zijn slechts een onderdeel van de verschillende maatregelen om de verkeersveiligheid op de N59 te verbeteren. Door de veiligheid te verbeteren wordt de verkeersdoorstroming ook groter, en daarmee de bereikbaarheid.”

  Hoe wordt de verkeersveiligheid verbeterd?

  “Iedereen in de omgeving weet dat op deze weg veel ongelukken gebeurden. Aan gevaarlijke inhaalacties komt een einde doordat we een geleiderail tussen de rijbanen plaatsen. Zo kunnen weggebruikers niet meer op de andere weghelft terecht komen. Dit voorkomt gevaarlijke situaties en ongelukken.”

  De weg is afgesloten van 7 augustus tot 1 september. Tegelijkertijd is ook de Heinenoordtunnel dicht. Waarom is hiervoor gekozen?

  “Verkeersstudies laten zien dat deze periohet minste hinder oplevert. Tijdens de zomervakantie is de verkeersdruk lager en hebben minder mensen last van de werkzaamheden. De afsluiting is bewust tegelijkertijd met de renovatie van de Heinenoordtunnel. Ongeveer een derde van de weggebruikers op de N59 rijdt ook door de Heinenoordtunnel, en moet dan al omrijden via de N57. We willen met de werkzaamheden aan de N59 de toegevoegde hinder beperkt houden. Ook kiezen we er bewust voor om de weg een relatief korte periode geheel af te sluiten, in plaats van voor een langere tijd in nachten en weekenden. Dit is efficiënter, veiliger voor de mensen die aan de weg werken en levert uiteindelijk de minste hinder op voor weggebruikers. Dit hebben Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland zo ook overlegd met de verschillende gemeenten in de regio.”

  Hoe draagt dit project bij aan duurzaamheid?

  “We voeren de werkzaamheden op een zo duurzaam mogelijke manier uit, waar CO2-afname, circulariteit en natuur de belangrijkste onderdelen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het hergebruiken van materialen. Langs de weg zijn alle lampen in 2021 vervangen door energiezuinige ledverlichting. Ook zijn er op verschillende locaties langs de N59 slimme bandenpompen geplaatst. Weggebruikers die hier gebruik van maken besparen brandstof, kosten en CO2-uitstoot. In 2021 zijn er langs een deel van de N59 rollers op hectometerpaaltjes geplaatst. Dit betekent dat de jonge, onervaren kerkuilen hier niet op kunnen blijven zitten, waardoor ze niet het verkeer in gezogen worden. In plaats daarvan zijn er op grotere afstand van de weg 3 meter hoge uitzichtpunten voor uilen geplaatst.”

  Hoe zit het met het openbaar vervoer? Ondervinden bussen ook hinder van de werkzaamheden?

  “Tijdens de werkzaamheden kunnen de lijnbussen over de N59 of de parallelweg blijven rijden. Bussen ondervinden dus geen hinder en zijn een goed alternatief om de omleiding te ontwijken. Op de fiets kunnen mensen de bouwplaats ook via de parallelweg passeren.”

  Wie gaat de werkzaamheden uitvoeren?

  “Aannemer Heijmans gaat de werkzaamheden uitvoeren. Heijmans heeft zich onderscheiden door op een duurzame werkwijze te werken, door materialen te hergebruiken en de CO2-uitstoot te beperken. Het bestaande asfalt wordt waar mogelijk hergebruikt, dit bespaart tevens tijd waardoor de werkzaamheden sneller klaar zijn. Heijmans heeft ondertussen het vooronderzoek afgerond en werkt aan de voorbereidingen, zoals het inkopen van materiaal en het maken van veiligheidsplannen.”

  Heeft u tot slot nog tips voor weggebruikers of omwonenden?

  “Zorg dat u op de hoogte bent, raadpleeg de website www.vanAnaarBeter.nl. Probeer zo veel mogelijk thuis te werken in de periode van de werkzaamheden. Voor sommige weggebruikers is wellicht mogelijk de vakantie slim in te plannen tijdens de werkzaamheden. Zo vermijdt u eventuele extra reistijd naar uw werk. Is dit niet mogelijk, overweeg dan om met het openbaar vervoer te reizen, dit is in veel gevallen een sneller alternatief. Hiermee helpt u tevens om de druk op de omleidingsroute te verlagen.

  Tot slot weet ik dat veel weggebruikers balen van de werkzaamheden in het gebied. Dat is begrijpelijk. We moeten even door de zure appel heen bijten. Dan hebben we straks jarenlang velligere en betrouwbaardere wegen!”

   

 • Afsluiting N59 tegelijk met afsluiting Heinenoordtunnel: vier dagen verlengd

  Van 7 augustus tot 1 september is de N59 afgesloten tussen Hellegatsplein (Knooppunt A29) en de afslag Den Bommel. In deze periode wordt ook de Heinenoordtunnel (A29) gerenoveerd.

   

  Werkzaamheden N59

  Provincie Zuid-Holland verbetert de doorstroming, duurzaamheid en veiligheid van de N59. Aannemer Heijmans plaatst een geleiderail tussen beide weghelften, om daarmee de kans op ernstige ongelukken te verkleinen. Hiervoor wordt de weg ook breder gemaakt. Bij de werkzaamheden worden de bestaande weg en materialen zo veel als mogelijk hergebruikt.

   

  Tegelijkertijd met Heinenoordtunnel

  De werkzaamheden aan de N59 zijn bewust tegelijk gepland met de renovatie aan de Heinenoordtunnel, om de hinder voor reizigers te beperken. De Heinenoordtunnel (A29) en N59 zijn onderdeel van de route van Rotterdam naar Goeree-Overflakkee en andersom. Ongeveer een derde van de weggebruikers op de N59 maakt ook gebruik van de Heinenoordtunnel. Door het combineren van de wegwerkzaamheden op beide trajecten, is er maar één periode van hinder voor weggebruikers.

   

  Vier dagen verlengd

  Oorspronkelijk zou de N59 een paar dagen eerder opengaan. Uit onderzoek blijkt nu dat er extra werkzaamheden nodig zijn voor de fundering. Deze moet op sommige delen van de weg extra worden versterkt voor de wegverbreding en bermverharding. Dit zorgt ervoor dat de afsluiting van de N59 tot 1 september duurt.

   

     Page: /
 • Interview met Projectmanager N59 Prov. ZH  Marianne van Aacken

 • Veiliger en makkelijker doorrijden: wat het onderhoud aan de N59 betekent voor de regio.

  De werkzaamheden op de N59 die van de zomer worden uitgevoerd staan naast het verbeteren van de verkeersveiligheid ook in het teken van het verbeteren van duurzaamheid en doorstroming. We spraken met wethouders Ankie Smit van gemeente Schouwen-Duiveland en Henk van Putten van gemeente Goeree-Overflakkee, die dit onderhoud beschouwen als een positieve bijdrage voor de verkeersveiligheid in de regio.

  • Rijdt u zelf weleens over de N59? Wat vindt u dan van de verkeersveiligheid?

  Smit: “Ik rijd, als oud-Rotterdammer, regelmatig over de N59. Ik heb daar gevaarlijke situaties en files zien ontstaan. Kortom, er is zeker ruimte voor verbetering wat betreft de verkeersveiligheid, maar ook de doorstroming kan beter.”

  Van Putten: “Ja, zeer regelmatig zelfs. Het is ook een belangrijke, zo niet de belangrijkste, verkeersader van ons eiland. Omdat het verkeer over een lange, ‘saaie’ weg rijdt, bestaat de kans dat de aandacht verslapt. Dit kan zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties. En bij slecht weer rijdt men met meer aandacht, maar automobilisten ondervinden dan hinder van het zware verkeer.”

  • Wanneer dacht u: deze weg moet aangepast worden?

  Smit: “Jaren geleden stond het verbeteren van de verkeersveiligheid van de N59 al hoog op het wensenlijstje van onze gemeente. Het is een erg drukke weg en het geeft mij een onveilig gevoel dat er nog geen rijbaanscheiding is. Ook omdat ik weet dat er ernstige ongelukken gebeuren.”

  Van Putten: “Dat geldt ook voor onze gemeente. Het huidige project N59 is in 2018 al gestart, maar jaren daarvoor was de roep uit de samenleving en gemeente al sterk. Heel fijn dat dit project vanuit de provincie Zuid-Holland nu wordt uitgevoerd.”

  • Straks is de N59 drie weken dicht, wat krijgen jullie inwoners daarvoor terug?

  Van Putten: “Een veilige reis over de N59. Er komt een geleiderail, een soort vangrail tussen de rijstroken, op het deel tussen de P+R Schaapsweg en knooppunt Hellegatsplein. Inhalen is nu al niet toegestaan en is na de werkzaamheden ook niet meer mogelijk, omdat tegemoetkomend verkeer niet meer op elkaars weghelft terecht kan komen.”

  Smit: “Het aanbrengen van die rijbaanscheiding zorgt voor een enorme toename van de verkeersveiligheid op de weg. Dit zal zorgen voor minder gevaarlijke situaties en ongelukken, en daardoor minder vertraging en overlast voor de weggebruikers en de omgeving.”

  • Hoe kijkt u naar de hinder voor weggebruikers? Met name voor omwonenden, forenzen en ondernemers?

  Smit: “De hinder is groot. Dit is een vitale verbinding voor werk en voorzieningen, zeker voor transport van goederen van en voor onze bedrijven. Door de ligging van ons eiland zijn er voor ons ook niet veel andere mogelijkheden. Overlast kunnen we niet voorkomen maar we kunnen er wel samen voor zorgen dat deze minder wordt.”

  Van Putten: “Wij zijn ons ervan bewust dat wij voor een pittige uitdaging staan. De tijdelijke afsluiting van de N59 is noodzakelijk en helaas is niet alle overlast te voorkomen. Omdat de Heinenoord deze zomer voor onderhoud al dicht zou gaan, is de beste keuze om gelijktijdig de N59 af te sluiten. Ondanks dat doen we er samen alles aan om hinder voor het verkeer zoveel als mogelijk te beperken. Als gemeente zijn we regelmatig in gesprek met verschillende instanties met als doel om op te komen voor de belangen van Goeree-Overflakkee.”

  • Waar kijkt u het meest naar uit wanneer de werkzaamheden afgerond zijn?

  Smit: “De grote verbetering van de verkeersveiligheid op de weg zodat er minder ongelukken gebeuren. En natuurlijk ook de doorstroming; het is voor iedereen prettig om vlot van de ene naar de andere bestemming te kunnen reizen. Tot slot is het mooi dat er ook veel aandacht wordt besteedt aan duurzaamheid. Daar is veel aandacht voor door bijvoorbeeld duurzame materialen te gebruiken.”

  Van Putten: “Voor ons geldt hetzelfde. Graag zouden we ook nog voor de N59 de verhoogde rijbaanscheiding vanaf de P+R Schaapsweg in zuidelijke richting door willen trekken tot aan Bruinisse. We hopen dit in een kortere periode te kunnen doen dan het deel dat in de zomer wordt verbouwd. De komende tijd gebruiken we om te inventariseren wat hiervoor nodig is en lobbyen we richting met name Rijkswaterstaat om dit op hun lijst met prioriteiten te krijgen.”

  • Heeft u nog tips voor weggebruikers die tijdens de werkzaamheden gebruik moeten maken van de N59?

  Van Putten: ”Weggebruikers zullen in deze periode hun rijgedrag moeten aanpassen. Oftewel: ga niet de weg op als dat niet hoeft, werk thuis als dit mogelijk is of neem slim vrij als dat kan. De hulpdiensten zoeken naar welke slimme oplossingen er zijn om inzetbaar te blijven. Zo kijkt de politie of ze werknemers uit de gemeente die tijdens de afsluitingen in Rotterdam werken tijdelijk op hun eigen eiland kunnen stationeren en andersom. Ook worden er samen met de verschillende veiligheidsregio’s meerdere scenario’s uitgewerkt om in noodgevallen adequaat te kunnen handelen.”

  Smit: Tussen 7 en 1 september is de N59 afgesloten voor regulier verkeer. “Vraag jezelf af: ‘moet ik in deze periode echt de weg op?’ Moet ik tijdens de spitsuren reizen?”. Kortom: plan je reis, check vanAnaarBeter en kies reële alternatieve routes.”

   

   

 • Kaartje wegomleiding N59 tijdens de werkzaamheden

  It appears you don't have Adobe Reader or PDF support in this web browser.

  Click here to download the PDF
 • Afsluiting N59 in nacht van 23 op 24 maart

  De N59 wordt afgesloten tussen het Hellegatsplein (knooppunt A29) tot afslag Den Bommel (Schaapsweg) van donderdag 23 maart 22.00 uur en vrijdag 24 maart 05.00 uur.

  Omleidingsroutes: click hier

  Automobilisten worden tijdens de nachtafsluiting omgeleid met informatieborden via de parallelweg. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd.

  Lijnbussen volgen tijdens de nachtafsluiting de omleidingsroutes over de parallelweg..
  Fietsers ondervinden geen hinder van de nachtafsluiting.

  Onderzoek door aannemer Heijmans

  Aannemer Heijmans gaat onderzoek doen in de bermen en het asfalt van de N59. Dit gebeurt in voorbereiding op de werkzaamheden voor onder andere het plaatsen van de geleiderail in augustus 2023.

  Aanleg geleiderail tussen rijstroken N59 in augustus 2023

  Provincie Zuid-Holland plaatst een geleiderail op de N59 om de rijbanen te scheiden. Hiervoor wordt de weg verbreed. Met deze rijbaanscheiding wordt de weg veiliger. Tegelijk worden ook maatregelen genomen om de weg duurzamer te maken. Voor deze werkzaamheden is de N59 afgesloten van 7 tot 1 september 2023.

  Vragen?

  Vragen kun je stellen aan de provincie Zuid-Holland via het contactformulier. Je ontvangt binnen twee weken een antwoord of reactie van de provincie. Bellen kan ook met het Contact Centrum van de provincie: 070-4416622. Meer informatie over de werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel vind je hier op de website van Rijkswaterstaat.

 • Afsluiting N59 in augustus van 7 tot 1 september 2023

  Tussen het Hellegatsplein (knooppunt A29) en de afslag Den Bommel (Schaapsweg) wordt van 7 augustus 2023 tot  1 september 2023 de N59 afgesloten. Click hier voor kaart en meer.In augustus 2023 wordt tussen het Hellegatsplein en de kruising met de Schaapweg een geleiderail geplaatst om de rijbanen op een deel van de n59 te scheiden. Met deze rijbaanscheiding wordt de weg veiliger. Van 7 tot 1 september is de weg daarom afgesloten.. Lees verder.

 Beelden van de werkzaamheden

Veiligheid

Op het drukste deel van de N59 worden de rijstroken van elkaar gescheiden. Dit gebeurt tussen knooppunt Hellegatsplein en afslag Den Bommel (Schaapsweg). Dit is een grote verbetering van de verkeersveiligheid. De samenwerkingspartners van de N59 nemen verschillende maatregelen om de verkeersveiligheid op de N59 te verbeteren. Wil je weten wat er gaat gebeuren? Lees het op deze pagina.

Doorstroming

De N59 is belangrijk voor de bereikbaarheid van Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Met vernieuwende maatregelen verbeteren de samenwerkingspartners de verkeersdoorstroming, en dus de bereikbaarheid. Wil je weten wat er gaat gebeuren? Lees verder op deze pagina.

Duurzaamheid & natuur

Minder CO₂-uitstoot en verbetering van circulariteit en natuur. Dit zijn de belangrijkste doelen op het gebied van duurzaamheid. De samenwerkingspartners nemen verschillende maatregelen om deze doelen te bereiken, zoals het plaatsen van uilenrollers. Wil je weten wat we nog meer doen? Lees verder op deze pagina.

Contact

Heb je een vraag? Kijk op de pagina met veelgestelde vragen. Of stuur je vraag via ons contactformulier.  Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de weg? Meld je dan aan via het contactformulier voor onze nieuwsbrief.

Partners

Klik op onderstaande logo's voor een directe link naar die website.

 

Alle afbeeldingen komen van de Provincie Zuid-Holland beeldbank, Rijksmediatheek en het ANP en Heijmans .

van de toekomst
 • Persbericht 28 08 2023

 • Week 3: Electrisch laden en meters maken met geleiderails

 • Week 2: Boren, boren, boren.  Vorderingen van het werk

 •   Week 1: Voortvarende start werkzaamheden N59

 • Interview met Projectmanager N59 Prov. ZH  Marianne van Aacken

1280

van de toekomst

1050

van de toekomst

 

670

van de toekomst

450

van de toekomst

van de toekomst
 • Vragen kun je stellen aan de provincie Zuid-Holland via het contactformulier. Je ontvangt binnen twee weken een antwoord of reactie van de provincie. Bellen kan ook met het Contact Centrum van de provincie: 070-4416622. Meer informatie over de werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel vind je hier op de website van Rijkswaterstaat.

380