N59

Home

De N59 wordt de komende jaren verkeersveiliger en duurzamer gemaakt. Dat hebben Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland, de provincie Zeeland en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland met elkaar afgesproken in de bestuurlijke overeenkomst N59 Energy Highway

Verbeteringen

Deze overheden werken gezamenlijk een aantal maatregelen uit die de weg verkeersveiliger en duurzamer maken en die de doorstroming en ecologie verbeteren. Het gaat daarbij niet alleen om aanpassingen aan de weg zelf, maar ook om duurzaamheidsmaatregelen en Smart Mobility (slim gebruik van data op het gebied van mobiliteit via nieuwe informatie- en communicatietechnologieën).